Soovitused

          
 

Basseini puhastamine
Hügieeniliselt puhta vee saavutamiseks tuleb basseini regulaarselt puhastada, seetõttu tuleb bassein vähemalt kord aastas tühjendada ja puhtaks teha.  See soovitus kehtib nii sise- kui välibasseinide puhul.  Hoolimata sellest, et vesi tundub olevat selge, tuleb puhastada basseini seinad ja põhi kaltsiumisademest ja mustusest, et eemaldada mikroorganismid (bakterid ja vetikad).
 
Põhjalik puhastus hooaja alguses
Tühja basseini puhastamiseks soovitame alati kasutada kemikaali Decalcit Becken.  See äärmiselt efektiivne viskoosne puhastusvahend on spetsiaalselt välja töötatud kaltsiumisademe ja pinnasejääkide eemaldamiseks, kaitstes samal ajal pinnakatte materjali. Puhastusvahend kantakse pinnale harjaga ning loputatakse pärast puhastamist veega maha.  Kui bassein on kaetud õrna kile või plastikuga, soovitame kasutada puhastusvahendit Adisan.
 
Üldpuhastus täidetud basseini korral
Basseini üldpuhastust tuleks samuti teha regulaarselt, kuna saastatud õhk ning basseini kasutamine põhjustab kergelt rasvast ja tahmast mustust.  Sellise mustuse eemaldamiseks sobib puhastusvahend Adisan. Mustuse, tahma ja rasva puhastamiseks veepiirilt on on spetsiaalselt välja töötatud Bordnet, mis sobib kõigi pinnakatete jaoks (plaat, kile, polüester jne.).  Parim hetk puhastamiseks on kanda lapiga ainet veepiirile vahetult peale filtri tagasipesu, kui veenivoo on madalam.  Viskoosne puhastusaine sobib hästi vertikaalsete pindade puhastamiseks.
 
Kui basseini küljed muutuvad libedaks
Probleem:
roheline, hägune vesi, põhi ja seinad on libedad, basseinis on vetikas 
Võimalik põhjus:
- vetikate vohamine (näiteks peale äikest)
- ebapiisav kogus vetikatõrjevahendit basseinivees
- vesi sisaldab fosfaate, mis on toiduks vetikatele
Lahendus:
 - mõõtke pH taset ja vajadusel reguleerige see vahemikku 7.0 - 7.4
- hõõruge vaakumharjaga basseini seinad ja põhi üle, et vetikas tuleks pindadelt lahti ja saaks maksimaalselt basseinist eemaldatud.  Tehke filtrile tagasipesu.
- VariTab tablettide kasutamise korral kahekordistage doseeritavat kogust
- tehke superkloreerimise protseduur.  Doseeritav kogus on 1 Chloriklar tablett või 25g Chlorifix pulbrit iga basseini m³ kohta.
- jätke filtreerimissüsteem käima vähemalt järgnevaks 24 tunniks
- liivafiltriga süsteemi korral pange skimmerisse täiendavalt üks koagulandi Superflock kassett, et eemaldada hägusus
- ennetav meede: peale superkloreerimist lisage basseini topeltkogus vetikatõrjevahendit Desalgine või Desalgine Jet 
- kasutage regulaarselt koagulandi Superflock kassette, et eemaldada veest fosfaadid
- probleemide jätkumise korral soovitame teha filtripuhastuse kemikaaliga Filtershock
 
Basseini seinad tunduvad karedatena
Probleem: 
Basseini seinad tunduvad karedad, vesi on hägune või piimjas
Võimalik põhjus:
- kaltsium sadestub pindadele, kuna pH tase või veetemperatuur on liiga kõrge
Lahendus:
- esmalt hõõruge kaltsiumi sade harjaga basseini seintelt ja põrandalt lahti ning eemaldage basseinist vaakumharjaga.
- juhul kui kaltsiumi sadet ei ole seintelt võimalik mehaaniliselt eemaldada, tühjendage bassein ning puhastage seinad vahendiga Decalcit Super.
- edasise kaltsiumi sademe tekke vältimiseks lisage basseini vette vahendit Calcinex.  Basseini täitmisel uue veega lisage alati vahendit Calcinex. 
 
Korrosioon
Probleem:
Metallosade korrosioon
Võimalik põhjus:
pH tase on liiga madal ja/või liiga kõrge klooritase
Lahendus:
- reguleerige pH tase vahemikku 7.0 - 7.4
- lisage suurem kogus värsket vett
- ärge lisage pH taseme alandamiseks soolhapet
 
Mustad täpid basseini kilel, roheka tooni tekkimine heledatel juustel
Probleem:
Mustad täpid basseini kilel, heledad juuksed värvuvad rohekaks
Võimalik põhjus:
- vask basseinivees, mis on põhjustatud näiteks korrosioonist või raudferriiti sisaldavast vetikatõrje vahendist (BAYROLi vahendid vaske ei sisalda)
Lahendus:
- reguleerige pH tase vahemikku 7.5 - 7.8
- vase eemaldamiseks lisage vahendit Superflock
- soovi korral võime teha vee laborianalüüsi
 
Pleekinud laigud
Kontsentreeritud desinfektsioonivahendid omavad pleegitavat mõju.  Seetõttu ärge visake aeglaselt lahustuvaid tablette otse basseini, vaid pange need skimmerisse või kasutage doseerimisujukeid.
Kiiresti lahustuvad tabletid Chloriklar pange skimmerisse ning jätke filtrisüsteem käima.  See väldib kontsentreeritud lahuse tekitatud pleekinud laigukeste tekkimist doseerimisujuki kasutamise korral.  
Graanulkloori Chlorifix võib doseerida otse basseini, sest graanulid lahustuvad koheselt.  Igaks juhuks võiks basseini filtreerimissüsteem doseerimise ajal käia ning kemikaali tuleks lisada jaokaupa basseini eri osadesse.
Klooriosakesed riietel pleegitavad riided kohe, kui need puutuvad kokku niiskusega.
 
Filtri hooldus
Soovitame teha filtri tagasipesu vähemalt kord nädalas, et eemaldada filtrisse kogunenud mustus.  Kareda vee korral koguneb kaltsium filtrisse ka hoolimata filtri regulaarsest tagasipesust.  Äärmuslikel juhtudel võib kaltsium täielikult filtri ummistada ning muuta kogu filtrisüsteemi töökõlbmatuks.
Ennetava meetmena soovitame soovitame seetõttu eemaldada kaltsium ja puhastada filter vähemalt 3 - 4 korda aastas, kasutades vahendit Decalcit Filter.  Pärast tagasipesu lisage skimmerisse 300 - 500 g vahendit Decalcit Filter. Lülitage filtreerimissüsteem hetkeks käima ning seejärel lülitage uuesti välja nii, et vahend jääks filtrisse toimima.  Järgmisel päeval tehke esiteks filtrile põhjalik tagasipesu.
Efektiivne filtreerimine ja koagulandi maksimaalne tulemus nõuab filtri perfektset tööd.  Üldjuhul soovitame vahetada filtriliiva iga 2 - 3  aasta tagant!
BAYROL on teinud laiaulatuslikke uuringuid basseinivee kvaliteedi sõltuvusest filtri seisundist ning on avastanud, et iga teine filter on kas reostunud või nakatunud bakteritega.
Filtri halb seisund mõjub negatiivselt basseini desinfitseerimisvahendite efektiivsusele - suur osa vahendist läheb filtris olevate bakterite hävitamiseks ning basseini vesi ei saa enam piisavalt puhtaks.  Ka ebapiisav tagasipesu kiirus on filtri reostuse põhjuseks.  FIltri puhastamiseks on BAYROL välja töötanud vahendi Filtershock, mis omab kahekordset efekti: puhastab filtri orgaanilisest mustusest ning hävitab filtris olevad bakterid.  Filtershock´i soovitame kasutada suplushooaja alguses ja probleemide tekkimisel.
     
info@basseinikeemia.ee                                           +372 53463106
Koduleht Elitec'st