5 sammu

          
 


Iga basseini hooldamisel soovitame kontrollida vee kvaliteeti vastavalt alljärgnevale ning samas järjekorras.

 
   VEE pH TASAKAAL 


pH tase on vee happelisuse ja aluselisuse suhte näitaja, mis lahtiseletatult kirjeldab vee keemilist agressiivsust.  Igasugune mustus tõstab reeglina vee pH taset. 
Vee pH taseme reguleerimine on esimene samm hügieenilise ja nahasõbraliku vee saavutamisel.  Õige pH taseme hoidmisel on kõigi järgmiste sammude tulemuslikkusel määrav roll.
Miks?
- õige pH tase 7.0 ... 7.4 on korrektse veetöötluse eelduseks
- sõltuvalt vee karedusest ja temperatuurist võib pH tase kõikuda väga suurtes piirides
Millal?
- kui pH tase on väljaspool vahemikku 7.0 ... 7.4
- pH taset tuleb kontrollida vähemalt kord nädalas ning vajadusel reguleerida
- pH taseme mõõtmiseks võib kasutada lakmustestrit QuickTest või tabletitestrit Pooltester
  

Kui pH tase on vale, põhjustab see järgmisi probleeme:

  Liiga kõrge pH tase:
  - limaskestade ja naha ärritus

  - desinfitseerivate kemikaalide mõju vähenemine
  - koagulandi efektiivsuse vähenemine
  - kaltsiumi sademe e. "katlakivi" tekke kiirenemine


 
  Optimaalne pH tase 7.0 - 7.4
 

  Liiga madal pH tase:
  - metallide korrosioon
  - vuugitäite ja betooni kahjustused
  - veeselgendaja efektiivsuse vähenemine    VEE DESINFITSEERIMINE


Töötlemata basseinivesi on ideaalseks kasvukohaks mikroorganismidele, nagu bakterid, seened ja vetikad.  Mikroorganismid paljunevad kiiresti ja tekitavad vette limaseid jääkaineid ning põhjustavad vee hägusust.  Märgatavalt suureneb ka nakkusoht.
Desinfitseerimise abil hävitatakse efektiivselt mikroorganismid ning hoitakse alati vesi hügieeniliselt puhtana.
Miks?
- efektiivne desinfitseerimine on esmatähtis hügieeniliselt puhta vee saavutamiseks
- hävitatakse pisikud, viirused ja bakterid, pindadele ei teki limast kihti ning vesi ei muutu häguseks
Millal?
- desinfitseerimine on vajalik pidevalt, kogu basseini kasutusperioodi kestel
- probleemide, nagu vetikate, libedate seinte või hägu, tekkimisel soovitame teha basseinivee superkloreerimise protseduuri.    VETIKATÕRJE


Umbes 10 000 erineva vetikaliigi hulgas on paraku ka mõned sellised, millele meeldivad just basseinivee keskkond.  Kõik vetikaliigid toodavad aga orgaanilisi aineid, mis on bakteritele ja seentele ideaalseks toiduks.
Miks?
- vetikad on bakteritele ja seentele ideaalseks toiduks
- päike ja soojus soodustavad vetikate kasvamist
- libedad vetikate jäägid võivad põhjustada õnnetusi
Millal?
- kasutada regulaarselt vetika kasvu vältimiseks
Vetikatõrjevahendi Bayrol Desalgine õigeaegne kasutamine takistab vetikate ainevahetust ning põhjustab nende hävinemise või takistab nende teket.
Iganädalane Desalgine lisamine piisava koguse hoidmiseks basseinivees väldib edukalt vetikate teket.

    VEE SELGENDAMINE / KOAGULEERIMINE


Vee hägustumist võib aeg-ajalt esineda kõigis basseinides.  Selle põhjustavad reeglina vees hõljuvad väga väikesed mustuse osakesed.   Niinimetatud koaguleerimise protseduuri abil filtreeritakse need osakesed välja ning eemaldatakse basseini veest.
Miks?
- vee selgendamine eemaldab basseiniveest ka väiksemad osakesed, mis tavaliselt filtrisse ei jää, samuti metallide ioonid ja fosfaadid
- vee selgendamine parandab vee kvaliteeti.  Samuti vähendab desinfitseerimisvahendite kulu, kuna töödeldud mustust pole vaja enam oksüdeerida, vaid filtreeritakse välja mehaaniliselt.
Millal?
- vee selgendajat tuleks lisada pidevalt kogu suplushooaja jooksul. 
Koaguleerimist võib teha ainult liivafiltrite kasutamise korral.  Padrunfiltrite korral soovitame vee hägususe eemaldamiseks kasutada kemikaali SuperKlar.
     FILTRI HOOLDUS JA PUHASTAMINE


Miks?
- saastunud filter halvendab kvee kvaliteeti ja suurendab basseinihoolduse kemikaalide kulu
- saastunud filter on ideaalne kasvulava bakteritele, mis võivad jõuda ka basseini
- kareda vee korral tekib filtrisse kaltsiumikiht hoolimata regulaarsest filtri tagasipesust
Millal?
 - tagasipesu abil eemaldatakse filtrist mustus
- puhastage ja desinfitseerige liivafiltrit vähemalt kord aastas suplushooaja alguses ning probleemide ilmnemisel
- eemaldage kaltsiumisade liivafiltrist 3 - 4 korda aastas
     
info@basseinikeemia.ee                                           +372 53463106
Koduleht Elitec'st